Varausehdot

Lomakylä Kultahiekat Oy: varausehdot

Lomakylä Kultahiekat noudattaa lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Lomakylälle varausmaksun. 

Varauksen tekeminen ja maksu

  • Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).
  • Varauksen voi tehdä sähköpostilla, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Asiakkaan tulee maksaa tilille koko maksu laskulla varauksen yhteydessä.
  • Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.
  • Laskussa on lomakohteen nimi ja yhteystiedot.
  • Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä. 
  • Varausmaksu erääntyy maksettavaksi sovittuna eräpäivänä.  
  • Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Lomakylä voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kultahiekat@hotmail.com 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lomakylään.

Toimistoajan (ma-pe 9-17, la 10-15) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei 20 % osuutta lomakohteen vuokrahinnasta palauteta, perimme myös 20 € käsittelymaksun.

Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Peruutukset ja korvaukset sairaus-, tapaturma tai kuolemantapauksissa 

mahdollisen peruutuksen ja keskeyttämisen asiakkaan tai asiakkaan lähiomaisen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen sattuessa, joka pakottavasti estää matkalle lähdön tai aiheuttaa keskeytyksen. Asiakas hakee peruutusta Lääkärintodistusta vastaa.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Lomakylällä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.


Peruutukset  maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta:

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.  

Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/epidemia) Lomakylän normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia.  Varatessaan mökin asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Lomakylä suosittelee lisäksi huolehtimaan oman matkavakuutuksen voimassaolosta ja selvittämään vakuutuksen ehdot omasta vakuutusyhtiöstä.


Lomakylän oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lomakylä voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Lomakylälle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Lomakylä peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.


Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, ravintola, kauppa, jne.). Lomakylä ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta.


Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16 alkaen. 

Lomakylällä on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakylä palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle lähtöpäivänä. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Lomakylä ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Pussi polttopuuta grillialueelle sisältyvät vuokraan.  Perusmausteet sekä -ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että maaseudulla sijaitsevien lomakohteiden luonnossa voi ilmetä hyttysiä, hämähäkkejä ja lintuja.

Lomakylässä puusaunan ja soutuveneen käytöstä peritään eri korvaus.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan.  Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon. 

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Lomakylän kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.  Lomakohteissa on voimassa yöaikaan 23- 07 nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Lemmikkieläimen tuomiseen tarvitaan aina ennakkoon lupa ja eläimestä siivousmaksu on 15€. 

Sähköauton ja hybridiauton lataamisesta peritään lisämaksu.


Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 10, 11 tai 12.   Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava Lomakylään. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen Lomakylään.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan tai lakaistaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.


Ylivoimainen este

Lomakylä ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Lomakylästä ja jonka seurauksia Lomakylä ei kohtuudella ole voinut estää.

Lomakylä ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.


Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakylään. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä aiheen ilmaannuttua yhteys Lomakylään.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lomakylään. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lomakylä eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Lomakylä ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.


Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Lomakylää jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.


Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.